Eduskunnan puhemiehelle

Lappilaiset maksavat veronsa ja maksunsa samoin perustein kuin muutkin kansalaiset, vaikka osa maksajista saa maksuja vastaan vain murto-osan siitä palvelusta, joka muille tulee täysimääräisesti.

Ennen toukokuun 2017 alussa tehtyä toimilupauudistusta koko Lapin kattavia kanavanippuja oli antenniverkossa kaksi, A ja B. A-nippuun kuuluivat Ylen kanavat, Ava, Alfatv, National Geographic, Estradi ja Deittiviihde. B-nippuun kuuluivat Liv, MTV3, Sub, Nelonen, TLC ja maksukanavista C More Max sekä C More Juniori.
Ava ja Sub poistuivat tammikuussa Posion, Inarin, Kiihtelysvaaran, Enontekiön Kuttasen, Utsjoen, Kilpisjärven, Karigasniemen ja Vuotson tv-asemilta. Kanavat katosivat samalla myös Rukan ja Ähtärin tv-asemilta.

Toukokuussa kanavien määrä on vähentynyt Lapissa entisestään. Koko Lapissa näkyy enää kanavanippu A, johon kuuluvat Ylen kanavien lisäksi MTV3, Nelonen, Ava ja Estradi. Kanavanipuissa voi olla paikallista vaihtelua. Esimerkiksi Ava ei näy kaikkialla Lapissa ja kanavanippu E näkyy osassa Lappia.

Nykyinen lainsäädäntö velvoittaa Yleä näyttämään kanavansa koko maan alueella. Tämän lisäksi ilman lain velvoitetta MTV3 ja Nelonen näyttävät vapaaehtoisesti ohjelmansa koko maan peittoalueella.

Lainsäädäntö lähtee siitä, että kun TV-yhtiöt hakevat toimilupia ja pääsyä näihin kanavanippuihin, niin siinä tapauksessa, että kanava-alueista ei ole niukkuutta, niille ei aseteta toimiluvassa erikseen peittoaluetta koskevaa vaatimusta. Lainsäädäntö tuntee toimilupatyypin nimeltä ”yleisen edun kanava”, mutta yhtiöt eivät ole tätä hakeneet.

Perimmäinen syy näiden ko. kanavien näkyvyyden päättymiseen on se, että yhtiöt ovat säästäneet uusien toimilupakausien alkaessa niissä kustannuksissa, jotka syntyvät pääasiassa Digita Oy:n perimistä maksuista. Jakeluteistä UHF-alueella vastaa yksin Digita ja VHF-alueella DNA. Digitalla on UHF-alueella luonnollinen monopoli.

Mainostulojen vähentyminen on heikentänyt pienten TV-yhtiöiden kannattavuutta, kun mainonta on siirtynyt muille alustoille (Facebook, Google jne.) ja kun Digitalla on määräävä markkina-asema.

TV-ohjelmien katsominen yhtiöiden verkkosivujen kautta on mahdollista (Nelosen Ruutu+ ja MTV:llä on omansa), mutta kaikkialla laajakaista ei ole vielä riittävän tasokas.

Liikenne- ja viestintäministeriön laajakaistastrategia on vielä pitkässä kuusessa, vaikka se parantaneekin laajakaistan kykyä välittää videosisältöjä.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Kuinka hallitus aikoo varmistaa sen, että kaikki kansalaiset asuinpaikasta riippumatta saavat samat peruspalvelut ja aiotaanko toimilupaehtoja ja/tai maksuja muuttaa niin, että kansalaisten yhdenvertaisuus toteutuu televisio-ohjelmien saatavuuden suhteen?

Helsingissä 13.9.2017

MarkusMustajärvi /vas