Työtä ja turvaa
Me elämme työyhteiskunnassa. Kaikki tehty työ on arvokasta. Palkkatyö, yrittäjyys, kotityö ja työ kolmannella sektorilla synnyttävät lisäarvoa. Mitä enemmän työtunteja kansantalouteen kertyy, sitä enemmän syntyy myös jaettavaa.
Suurin eriarvoisuutta lisäävä jakolinja menee siinä, onko sinulla työtä vai ei. Työttömyys heijastuu koko perheen arkeen ja lähipiiriin. Työttömyys heikentää eläketurvaa ja syrjäyttää yhteiskunnasta.
Jos nuori ei koskaan kiinnity työelämään, maksetaan siitä iso lasku. Mitä pidempään työttömyys kestää, sitä vaikeampi on päästä tai palata työmarkkinoille. Jo viisikymppinen kokee ikäsyrjintää. Siksi tarvitaan välittäviä työmarkkinoita. Työuraa jatketaan luontevimmin suitsimalla työttömyyttä.
Tällä hallituskaudella leikattiin työttömyysturvasta, jäädytettiin ja leikattiin indeksejä sekä kyhättiin työttömien aktiivimalli, jolla ei ole mitään tekemistä aktiivisuuden kanssa. Kiky-sopimus kuritti erityisesti julkisen sektorin työntekijöitä. Tämä kaikki kertoo enemmän keskustan puheenjohtaja Sipilän arvomaailmasta kuin järkevästä työllisyyspolitiikasta.
Pelkkä työn tekeminen ei tee onnelliseksi. Työn täytyy olla mielekästä, kannustavaa ja se pitää yhteensovittaa perhe-elämän kanssa. Työelämässä tasa-arvon edistäminen sataa kaikkien laariin.
Sipilän hallitus yritti runnoa väkisin läpi Suomen historian suurimman yksityistämishankkeen, hallituksen sote-esityksen. Se olisi tiennyt ankeita aikoja hoivatyöntekijöille. Jo nyt heistä monet sinnittelevät jaksamisen rajoilla pysyvässä epävarmuudessa. Työssään viihtyvä työntekijä pystyy antamaan myös asiakkailleen, vanhuksille, lapsille ja sairaille, paljon enemmän. Nyt heistä monet on alistettu ison rahan armoille.
Markus Mustajärvi, kansanedustaja

Rauhaa vai räyhää?
Suomi valmistelee historiansa suurinta asehankintaa. Hornetit korvaavan kaupan lähtöhinta on 7–10 miljardia euroa. Elinkaarikustannuksineen hinta nousee kaksin- tai kolminkertaiseksi. Summa on puolet valtion vuosibudjetin loppusummasta. Suomella tulee olla uskottava puolustus. Se tarkoittaa yleistä asevelvollisuutta, koko maan puolustamista ja sotilaallista liittoutumattomuutta. Rauhaa lujitetaan parhaiten niin, että lähialueilla on varmuus, ettei Suomi luovuta aluettaan vihamielisiin käyttötarkoituksiin mitään muuta maata vastaan.

Lappi elää metsästä
Mitä enemmän metsissä on yhteyttävää biomassaa, sitä parempi myös luonnolle. Suomessa metsävarat ja kasvu ovat suuremmat kuin koskaan. Metsien hakkuita voidaan maltillisesti lisätä. Lappiin mahtuu uusia jalostusyksiköitä, jotka tähtäävät korkeampaan jalostusarvoon ja perustuvat uusiin oivalluksiin. On tärkeää löytää yhteisiä toimintatapoja metsätalouden toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi, matkailun tarpeiden huomioimiseksi ja luontoarvojen vaalimiseksi.

Lapin luonto – mielen ja tilan avaruutta
Lappilaisille metsästys ja kalastus, luonnossa liikkuminen, marjastus sekä jokamiehenoikeudet ovat tärkeitä. Paikallisten ihmisten oikeuksia ei pidä kaventaa enää millään tavalla. Vapaaseen metsästysoikeuteen valtionmailla ei tule kajota, ja kotikuntasurffailu kalastus- ja metsästysoikeuksien perässä täytyy estää. Lappiin on perustettu hienoja suojelualueita, mutta niiden perustamisen yhteydessä annetut työpaikkalupaukset tulisi vihdoin täyttää.

Koulutusmahdollisuudet luovat tasa-arvoa
Sipilän hallituksen aikana on leikattu rajusti kaikista koulutusmuodoista ja -tasoilta. Viime vaalien alla annetut koulutuslupaukset petettiin raskaasti. Ainoastaan laadukkaalla koulutuksella pärjäämme kilpailussa. Koulutustarjontaa pitää olla myös maakunnissa, eikä perheen lompsan paksuus saa määrätä, voiko nuori lähteä opintielle.

Eduskunnassa sanottua
Suullinen kyselytunti torstaina 7.3.2019 / Markus Mustajärvi (vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Indeksijäädytykset ja leikkaukset ovat sellainen hiljainen rosvo, joka käy muun muassa työttömyysetuuksia, asumistukea ja kotihoidon tukea saavan kukkarolla. Sen lisäksi aktiivimalli kurittaa myös aktiivisia työttömiä.
Itse asiassa mallilla ei ole mitään tekemistä aktiivisuuden kanssa, vaan kyse on pelkästä työttömyysturvan kaavamaisesta leikkauksesta.
Arvoisat ministerit, hallitusohjelmanne tulevaisuuden visio on Suomi 2025 – yhdessä rakennettu.
Kuinka te voitte puhua yhteisestä Suomesta, kun sysäätte tietoisesti valtavan joukon ihmisiä jopa perusturvan ulkopuolelle?